Recyklace za studena

Společnost ROP-STAV s.r.o nabízí kompletní realizaci opravy vozovkových vrstev technologií recyklace za studena, včetně návrhu nejoptimálnějšího technologického postupu a receptury s použitím hydraulických a asfaltových pojiv.


Stabilizace zemin

Společnost ROP-STAV s.r.o se zabývá technologií úprav zemin použití vápna nebo hydraulických pojiv za účelem zlepšení jejích vlastností. Použitím této technologie dochází k výrazným finančním a časovým úsporám při realizaci zemních těles dopravních a pozemních staveb. Současně nabízíme poradenskou činnost související se zpracováním technologického řešení stavby za účelem optimalizace zemních prací.


Oprava a výstavba komunikací

Nabízíme realizací místních a účelových komunikací, polních cest, cyklostezek, parkovišť a dočasných staveništních komunikací, včetně poradenské, projekční a inženýrské činnosti spojené s optimalizací navržených technických řešení skladeb komunikací a zpevněných ploch, s ohledem na maximální využití místního materiálu(použití technologií recyklací konstrukčních vrstev a stabilizací vytěžených zemin).