Nabízíme opravy obecních komunikací technologií recyklace za studena, včetně souvisejících stavebních prací(obnova obruníků, odvodnění, opravy sjezdů mk) a pokládky asfaltových vrstev, případně asfaltových nebo emulzních nátěrů.

Výhody:

1. Finančně nejúspornější technologie oprav obecních komunikací vzhledem k využití stávajících konstrukčních vrstev, absence vodorovných přesunů a poplatků za skládkovné dochází k orientační úspoře až 45% ve srovnání se standartním způsobem opravy mk s garancí shodné záruky za provedené dílo.

2. Krátká doba výstavby

3. S vyjímkou krátké technologické přestávky lze zachovat průjezdnost opravovaným úsekem pro vlastníky přilehlých pozemků a nemovitostí.


Dále nabízíme opravu a výstavbu chodníků a s tím související pokládku obrubníků a všech druhů dlažeb, včetně vypracování projektové dokumentace.