Opravy a modernizace silnic v obcích v Kraji Vysočina
- Opravy komunikací technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových a místních parametrů.
- Rozsah: v roce 2015 - 45.000m2


Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2015, VI. Etapa III/4026 Opatov – křiž. III/4029
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena za použití cementu a asfaltové emulze, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 15.000m2


Jaroměř – KIMBERLY CLARK – kompletní zhotovení parkoviště II.etapa
- Kompletní zhotovení parkoviště pro osobní automobily obsahující zemní práce, zhotovení konstrukčních štěrkových vrstev a pokládku balené


EURAC Hradec Králové-přístavba haly
- Zhotovení násypu ze stabilizovaných zemin, včetně výsivky , jako podklad pro zhotovení drátkobetonové desky skladovací haly fy. EURAC


Oprava silnice III/3433 v úseku křiž. I/37-Možděnice
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 8.000m2


Realizace polních cest v k.ú. Lukavice v Čechách
- Provedení stabilizace zemin polních cest pro splnění požadavků únosnosti zemní pláně.
- Rozsah: 4.000m2


I/37 Chrudim obchvat, úsek Medlešice-sil. I/17 – opravy objízdných tras
- Oprav komunikace technologií Recyklace za studena, včetně úprav sklonů a nivelet vozovek dle projektových parametrů.
- Rozsah: 19.000m2


Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod ÚČOV Praha na Císařském ostrově – zemní práce – stabilizace zemin
- Provedení stabilizovaných násypů na stavebních objektu – okružní komunikace.
- Rozsah: 53.000m3


CONTINENTAL Jičín-přístavba haly
- Zhotovení násypu ze stabilizovaných zemin, včetně výsivky , jako podklad pro zhotovení drátkobetonové desky skladovací haly fy. CONTINENTAL