O Společnosti


ROP-STAV s.r.o. je stavební společnost se specializací na zemní práce, spodní stavby silničních těles, stabilizace zemin a recyklace vozovek. Přidruženou činností jsou demolice budov, přeprava sypkých hmot a projekční práce.

Zaměstnanci společnosti byli dlouholetými pracovníky významných stavebních společností působících v oboru dopravního stavitelství a to na postech jak vedoucích pracovníků, tak i klíčových strojnických profesích. Díky svým dlouholetým zkušenostem se řadí mezi odborníky v této profesi.


R
ealizace stavebních prací ve vysoké kvalitě s dodržování požadovaných termínů

O
chota a tvůrčí přístup k řešení jednotlivých zakázek

P
rofesionální přístup na všech úrovních.

STAV
íme na kvalitě.